Wapenvergunning

Wapenvergunning


Wapenvergunning aanvragen

Het is mogelijk een vergunning aan te vragen voor het bezit van een wapen. Ook voor een handeling met een wapen, zoals dragen of vervoeren, is een vergunning nodig. Bij het aanvragen krijgt u te maken met allerlei regels en controles.

Voorwaarden

Als u een vergunning aanvraagt, moet u voldoen aan specifieke voowaarden. Er zijn verschillende soorten vergunningen. Voor alle vergunningen geldt:

  • De aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen.
  • Er mag geen angst voor misbruik bestaan.

 

Strafblad

Als u over de laatste 8 jaar een strafblad heeft, krijgt u geen vergunning. Als u wel een vergunning heeft en een strafbaar feit pleegt, kan uw vergunning worden ingetrokken. Dit kan ook als u nog niet bent veroordeeld.

Geldigheid van de vergunning

Nadat u een vergunning hebt gekregen, moet u zich houden aan bepaalde voorschriften. Doet u dit niet, dan kan u de vergunning kwijtraken. Bijvoorbeeld: u moet uw vuurwapen en munitie gescheiden van elkaar opbergen zodat mensen zonder vergunning niet zomaar uw wapen kunnen gebruiken. Iedere vergunning is maar voor een bepaalde tijd geldig.

Soorten wapenvergunning

Voor het bezit van een wapen of een handeling met een wapen heeft u een vergunning nodig.

Ontheffing

Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod. Bijvoorbeeld voor een wapen om historische veldslagen na te spelen. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Een ontheffing kunt u aanvragen bij de minister van Justitie. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Dienst Justis van het ministerie van Justitie.

Verlof

Een verlof is een vergunning voor een bepaalde handeling zoals het vervoeren van een wapen. Dit verlof is altijd tijdelijk.

Erkenning

Een erkenning is een vergunning voor het bedrijfsmatig hanteren van wapens. Bijvoorbeeld de verkoop, verhuur of reparatie van een wapen. Een erkenning kunt u aanvragen bij de politie en is 5 jaar geldig. De vergunning kan steeds met 5 jaar worden verlengd.

Consent

Een consent is een vergunning voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van wapens. Een consent kunt u aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDUI). Deze vergunning is eenmalig geldig voor invoer en uitvoer. Bij doorvoeren is een consent geldig voor zowel de in- als uitvoer.