Wapenmarktplaats!

De wapenmarktplaats van Nederland

Over Wapenmarktplaats


Het plaatsen van een advertentie

Het plaatsen van een of meerdere advertenties op WapenMarktplaats.nl is helemaal gratis en mogelijk voor iedereen die legale zaken zoekt of te koop wil aanbieden. Het is niet toegestaan om te verwijzen naar websites, (e-mail) adressen of betaal-telefoonnummers. Het vermelden van gewone telefoonnummers is wel toegestaan. Advertenties die niet thuis horen onder de juiste rubriek, of geen relatie met de doelgroep hebben, zullen worden verwijderd. Voor de goede orde willen we nogmaals benadrukken dat het vragen of aanbieden van bij de wet verboden zaken niet is toegestaan, daarom mogen verlof/vergunninplichtige (vuur)wapens uitsluitend door verlof/vergunninghouders worden aangeboden. Mocht WapenMarktplaats.nl erachter komen dat hieraan niet is voldaan, dan zal de advertentie worden verwijderd. Indien een adverteerder meerdere malen verboden advertenties plaatst, zal de mogelijkheid tot adverteren worden ontnomen.

Wat mag niet

Er mogen geen racistische, pornografische en fatsoen overschrijdende advertenties geplaatst worden en bij de wet verboden artikelen. Mochten wij hier toch achter komen dan worden deze advertenties verwijderd uit ons systeem. WapenMarktplaats.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties die geplaatst zijn. Het is niet toegestaan advertenties voor Multi Level Marketing (MLM) te plaatsen, (e-mail) adressen, websites of betaal telefoonnummers te noemen. Een artikel mag slechts een maal per rubriek worden aangeboden. Advertenties die betrekking hebben op verhuur c.q dienstverlening kunnen uitsluitend tegen betaling worden geplaatst.